Skambantys kankleliai 2015 logoVienas iš projekto uždavinių – suorganizuoti mokymus-susitikimus Lietuvos regionuose su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais, kolektyvų, dalyvausiančių stovykloje, nariais.
2015 m. birželio 2 d. mus svetingai priėmė Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje. Graži įžanga į šiuos mokymus – Panevėžio r. muzikos mokyklos moksleivių Akvilės Ropytės ir Vestos Stašauskaitės (mokytoja Loreta Venslavičienė) pakankliuoti kūriniai.
Utenos etninės kultūros centro vadovė, etnomuzikologė, Utenos muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sietynas“ vadovė Rima Garsonienė skaitė pranešimą „Tradicinis kankliavimas Lietuvoje. Lietuvių liaudies instrumentai. Grojimo mažuoju būgneliu su pagaliuku tradicija“. 4 šaunūs šio ansamblio jaunieji muzikantai – Jonas Ilčiukas, Dominyka Šimelytė, Gabija Karlaitė ir Monika Purvinytė entuziastingai mokė gimnazijos vaikinus grojimo mažuoju būgneliu subtilybių.

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytojos metodininkės, kanklininkų ansamblio „Kanklytės“ vadovės Loretos Venslavičienės pranešimo tema „Panevėžio krašto kanklininkai“. Klausytojams tai buvo labai įdomi tema, nes beveik visi Panevėžio krašto garsieji kanklininkai, kanklių meistrai yra iš Krekenavos apylinkių. Susitikime dalyvavo garsus kanklių meistras Kęstutis Rudis – žymiųjų Krekenavos kanklininkų Stasio ir Onos Rudžių sūnus. Jis pasidalino prisiminimais apie tėvelius, kitus šio krašto kanklininkus, pademonstravo tėvelio darytas kankles bei pakankliavo.
Šio projekto vadovė, „Skambančių kanklelių“ stovyklos organizatorė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė susirinkusiems gimnazijos moksleiviams ir pedagogams pristatė projekto „Skambantys kankleliai“ tikslus, papasakojo apie kanklių atsiradimą Užpaliuose, kanklių meistrą Juozą Lašą, kurio gamintomis kanklėmis kankliuoja UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“.
„Sietyno“ kanklininkai pakankliavo ir kartu su moksleiviais padainavo keletą „Skambančių kanklelių“ stovyklos repertuaro dainų.
Dėkojame Panevėžio r. muzikos mokyklos ir Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos vadovams, pedagogams ir moksleiviams už partnerystę ir bendradarbiavimą vykdant projektą „X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai - 2015“, Loretai Venslavičienei – už puikiai sudėliotas šio susitikimo veiklas, organizacinį darbą, nuoširdumą.
Kiti šio projekto susitikimai - mokymai vyks birželio 10 d. Gargžduose (Klaipėdos r.) ir birželio 17 d. Biržuose.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Projektą remia Utenos rajono savivaldybė

Utenos kultūros centro informacija

Joomla templates by a4joomla