2015 m. startavo Užpalių bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ įgyvendinamas Krašto apsaugos ministerijos projektas „Mūsų generolo kelias“. Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas Giedrius Indrašius. Projekto partnerė Užpalių gimnazija, pagrindiniai dalyviai Užpalių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojos Birutės Masonienės.
Projekto tikslas skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, į veiklą įtraukiant vaikus ir jaunimą. Šiuo projektu buvo siekiama paminėti generolo J. Galvydžio 150 –ąsias gimimo metines ir pasiruošti Lietuvos kariuomenės įkūrimo, bei kovų už nepriklausomybę 100-osioms metinėms paminėti.

Projekto veiklos prasidėjo birželio mėnesio pradžioje penkių dienų Jaunųjų šaulių stovykla. Stovykloje dalyvavo 15 vaikų, kurie stovyklaudami susipažino su viduramžių ginklais, maisto ruošimo būdu lauko sąlygomis, dalyvavo orientacinėse, kliūčių ruožo ir šaudymo iš lanko, bei šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybose. Utenos sveikatos priežiūros biuro specialistė Rita Latvėnienė pravedė pirmosios pagalbos mokymus. Stovyklos dalyviai susipažino su kareivio sausu daviniu. Savo žinias pagilino pažintiniame – turistiniame žygyje partizanų takais Šimonių girioje ir jas pritaikė viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“.

Cervonka2015 m. birželio 14 -16 dienomis grupė projekto dalyvių dviračiais važiavo į Červonką (Latvijoje) paskutinių kovų už Lietuvos nepriklausomybę vietą. Buvo nuvažiuota 155 km.
Mažieji užpalėnai turėjo progos minti dviračių pedalus ir taip pasiekti Generolo J.Galvydžio – Bykausko gimtuosius Degesius, pakeliui aplankant kitus Užpalių seniūnijos gamtos ir kultūros paminklus.
Projekto metu buvo surinkta istorinė medžiaga apie Lietuvos savanorių mūšius kovose už laisvę ir juose dalyvavusius Užpalių krašto savanorius ir išleistas lankstinukas.
2015 m. lapkričio 23 dieną vyko baigiamasis projekto „Mūsų Generolo kelias“ renginys: Degėsių kaime buvo atidengtas atminimo stendas generolui J. Galvydžiui - Bykauskui. Atidengimo iškilmėse dalyvavo Užpalių gimnazijos jaunieji šauliai ir svečiai iš Utenos Pr. Saladžiaus 9 –osios šaulių rinktinės. Aptarimo metu, Užpalių bibliotekoje prie arbatos ir sausainių buvo IMG 4656pristatytos projekto veiklos, lankstinukas apie generolą J. Galvydį - Bykauską, apdovanoti viktorinos, konkursų nugalėtojai.
Projektas „Mūsų Generolo kelias“ , kurio įgyvendinimą finansavos Krašto apsaugos ministerija baigtas įgyvendinti. Viso projekto veiklose dalyvavo virš 60 vaikų, jaunimo ir suaugusių Užpalių bendruomenės narių ir svečių.
Pasiekti rezultatai, dalyvių atsiliepimai, skatina tęsti tokio pobūdžio projektus, kuriuose išmokstama, susipažįstama su istorine, karine savo krašto praeitimi, ugdomas jaunų žmonių atsakingumas ir pilietinis sąmoningumas.


Utenos Pr. Saladžiaus 9 – osios šaulių rinktinės II kuopos vado pavaduotoja Birutė Masonienė

IMG 4713

Joomla templates by a4joomla