Krokulės (Lygamiškio) šaltinis – hidrogeologinis gamtos paveldo objektas. Šaltinis trykšta greta Lygamiškio kaimo, Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone. Pasakojama, kad vieną vasaros rytą piemenėliams šioje vietoje pasirodė Kristus, apsuptas spinduliais. Nusigandę vaikai suklaupė ant kelių ir ėmė melstis. Kristus palaimino juos ir išnyko.

Maždaug 20 x 20 m dydžio pušyno teritorija su Krokulės šaltiniu aptverta dar XX a. pr. Užrašas ant betoninio stulpelio prie įėjimo skelbia, kad tai padaryta 1930-aisiais – Vytauto Didžiojo metais klebono kun. A.Paurio iniciatyva. Ant to paties stulpelio, apačioje, užrašyta meistro A.Ramelio pavardė. Didelės, metaline tvora aptvertos aikštės centre stovi koplytėlė su Jėzaus Kristaus statula. Senieji užpalėnai prisimena, kad anksčiau toje vietoje stovėjo Kristaus statula, tik vėliau jos vietoje iškilo koplytėlė. Į šaltinio duburį įleistas akmeninis, 0,6 m aukščio, 1,2 m skersmens rentinys, iš kurio vandens perteklius siaura protaka teka pietų kryptimi, kur už 0,1 km įteka į Šventąją. Krokulės vanduo garsėja nepaprastomis savybėmis gydyti įvairias ligas.

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės

Iš Utenos krašto kilęs istorikas Bronius Kviklys Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistoje enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ aprašo girdėtą pasakojimą, kad kartą vienas užpalėnas iš Krokulės šaltinio išgraibstęs tikinčiųjų sumestus pinigėlius ir už tai susilaukęs Dievo bausmės – buvo paralyžiuoti dešinės rankos pirštai…

.

Ištrauka iš Stanislovo Balčiūno ir Vandos Kuliešienės knygos „Užpaliai mūsų svajonių kraštas" (1999 m.):
Prie Krokules„Dešinėje Šventosios pusėje, į pietus nuo Lygamiškio piliakalnio, iš nedidelės pakriaušėlės veržiasi Krokulės šaltinis, nuo seno nei ir tolimose apylinkėse garsinantis Užpalius. Į šią almančią versmelę įstatytas nežinomo meistro iškaldintas dailus akmeninis rentinys; pro jo sienoje iškirstą angelę sruvena vanduo, maitinantis mažą upeliuką, taip pat Krokule vadinamą. Vanduo čia labai tyras, skaidrus, šaltas ir skanus. Sakoma, kad ir Krokulės vardas kilęs nuo žodžių kriokti", krioklys" ar krokulys". Pasak užpalėno ar­cheologo A. Namiko, čia buvusi net pagoniškosios šventovės vieta.
Prie pat šaltinėlio, ant smėlėto krantelio, kietaliemenių ąžuolų ir klevų pavėsyje, dailioje raudonų plytų mūrinėje koplytėlėje stovi Kristaus statula. Koplytėlė pastatyta 1903 m. kunigų K. Kosminskio ir A. Razmo iniciatyva. Kaip prisimena senieji užpalėnai, ši vieta buvusi aptverta tik medine tvorele. 1930 m. klebonas A. Paurys ėmėsi jau šio šimtmečio pradžioje pradėtų tvarkymo darbų - visas šventasis miškelis su šaltiniu buvo aptvertas dailia mūro ir metalo tvora.
Ne vienas vyresniosios kartos parapijietis dar mena savo vaikystėje girdėtą tėvų ar senelių pasakojimą, kad čia, prie šaltinio, ganantiems piemenėliams pasirodęs Kristus. Ant akmens, kur Jis stovėjęs, apsuptas spindulių, likęs ženklas - į akmenj įspausta pėda ir įrašas „O Diewe Pone, atleisk mums". Tas akmuo prie koplytėlės tebėra ir dabar."

Krokulės šaltinio panorama >>>


Joomla templates by a4joomla