Pranas Raščius (1932 m. rugsėjo 24 d. Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Linskio kaime, Peldiškių vienkiemyje – 1987 m. liepos 21 d. Vilniuje) – poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Mokėsi Užpaliuose, 1951 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1956 m. – LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą (dab. Aleksandro Stulginskio Universitetas).

1955–1987 m. dirbo „Tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“ redakcijose. Su V. Grivicku parašė libretą B. Gorbulskio satyrinei operai „Frank Kruk“, su Č. Valadka – V. Telksnio operetei „Girnų muziejus“. Kompozitoriai V. Telksnys, A. Makačinas ir kt. sukūrė melodijas jo žodžiams.

Knygos: ,,Pirštai tarp durų“ (satyriniai eilėraščiai, 1966), ,,Slegiam sūrį“ (satyriniai eilėraščiai, 1969), ,,Miško šulinys“. (eilėraščiai, 1972), ,,Trauklapiai“ (satyriniai eilėraščiai, epigramos, poemos, 1947), ,,Kokia dangaus spalva“ (eilėraščiai, 1977), ,,Musę per pusę!“ (satyriniai eilėraščiai, 1978), ,,Gimtinė“ (eilėraščiai, 1980), ,,Žemėje prie mėlyno dangaus“ (eilėraščiai, 1982), ,,Valio ir amen!“ (satyriniai eilėraščiai ir poema, 1983), ,,Tu, mano žibury...“ (eilėraščiai, 1986). 

Joomla templates by a4joomla