XIV a. pab. Istoriniuose šaltiniuose jau minimas Užpalių dvaras. Jis priklausė valstybinių dvarų grupei. Tokių dvarų valstiečiai dažniausiai gyvendavo laisviau, jų teisės ir galimybės kaupti turtą būdavo didesnės nei paprastų baudžiauninkų. Šis dvaras buvo karališkasis, jo valdytojai dažnai keisdavosi. Pirmasis dvaro šeimininkas (nuo XIII a. pab. iki 1442 m.) buvo Kristupas Astikas, kuris Vytauto laikais aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime. 
Užpalių pilies šeimininkams priklausė žemės beveik iki Dusetų, taip pat už Anykščių, netoli Kavarsko, Penionių dvaras ir netoli Vilniaus esanti Sudervė su jos apylinkėmis.
Istoriniai šaltiniai rodo, kad vėlesniais metais dvaro šeimininkų seka buvo tokia:
1442–1477 – Radvila Astikas; 1478–1510 – Mikalojus Radvilaitis; 1510–1511 – Georgijus Astikavičius (gal Jurgis Grigalaitis Astikaitis), Stanislovas Astikavičius; nuo 1519 – Mikalojus Radvila; nuo 1522 – Stanislovas Radvila; 1532–1541 – Šimkus Mackevičius; nuo 1542 – Vaitiekus Junzila; 1545–1552 – Vilniaus tijūnas (1554 m.) Povilas Giedraitis; 1553–1563 – Vaitiekus Jasinskas; 1567–1574 (?) – Kotrynos Radvilaitės pirmasis vyras Mikalojus Naruševičius.

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės

Kas ir kokiais metais Užpalių dvarą valdė laikotarpiu nuo 1570, nėra tiksliai žinoma. Yra išlikę žinių, kad tuo laikotarpiu dvaro šeimininkai yra buvę šie didikai: Mikalojaus Naruševičiaus brolis Kristupas Naruševičius (apie 1570–1630); Kristupo Naruševičiaus sūnus Stanislovas Kristupas Naruševičius (apie 1610–1650); Stanislovo Kristupo duktė Joana Teodora Naruševičiūtė. Per ją kaip kraitis dvaras galėjo pereiti Oginskių giminei. Užpaliuose yra šeimininkavęs Joanos Teodoros Naruševičiūtės vyras Jonas Jackus Oginskis (1619–1684), jo sūnus Kazimieras Dominikas Oginskis (1665–1733), Kazimiero Dominiko sūnus Juzefas Tadas Oginskis (1700–1736) bei Juzefo Tado sūnus Mykolas Kazimieras Oginskis (1730–1800).


Istoriniai šaltiniai rodo, kad 1773–1789 Užpalių dvarą valdė LDK Lietuvos didysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis.
Prieš 1795-uosius metus Užpalių dvarą nupirko Pranciškus Sapiega iš Derečino (dabar Baltarusija). Užpalių dvaro šeimininkas yra buvęs ir Eustachijus Sapiega. Jam dvaras priklausė iki 1831 m. sukilimo. Po sukilimo caro valdžia dvarą nusavino, žemę išdalino valstiečiams. Vėlesniais metais kurį laiką dvaro centrą valdė Sapiegų administratoriai.
Iki mūsų dienų išlikęs mūrinis Užpalių dvaro pastatas, kurio amžius – ne daugiau kaip 200 metų.

 Šiuo metu iš viso yra išlikę keturi dvaro pastatai. Vieną jų, vadinamą „kamenyčią“ įsigijo ūkininkė Viktorija Jovarienė – žinoma Užpalių žirgininkė, pirmoji moteris dalyvavusi respublikinėse Sartų žirgų lenktynėse. 1808 m. iš akmens pastatytos arklidės vis plačiau atveria duris lankytojams, jose vyksta kultūriniai ir bendruomenės renginiai.

Nuotraukos Elvyros Sabalytės

2021-03-25 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-59 „Dėl pritarimo projektui „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą“

Joomla templates by a4joomla